ACASA  |  DESPRE INCDT  |  PROIECTE  |  PUBLICATII  |  CONTACT
Home > Rezultate finale > Modelul Input – Output


Modelul Input – Output

Independent de sistemul conturilor satelit ale turismului s-a aplicat pentru România modelul Input-Output la nivelul anilor 2000 şi 2008. În ceea ce priveşte modelul Input Output sectorul turism a fost definit doar ca suma a trei ramuri : Hoteluri, Restaurante şi Agenţii de turism, în cadrul acestuia fiind realizată o comparaţie a matricei coeficienţilor tehnici direcţi (aij) şi matricei coeficienţilor cheltuielilor totale ((E-A)-1 sau bij ) prin intermediul cărora au fost determinate efectele directe şi propagate în cadrul economiei naţionale. Astfel s-a determinat că „ramura Turism” este prin excelenţă o ramură predominant finală (numai 15% din producţie se repartizează consumului intermediar, restul de 85% repartizându-se consumului final (consumul public-privat, investiţii şi export-import). Totodată s-au calculat o serie de multiplicatori în amonte şi în aval în scopul stabilirii intensităţii influenţei pe care turismul o are direct şi propagat asupra celorlalte ramuri ale economiei, multiplicatori ce sunt prezentaţi în continuare:

Toate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact